Hạn mức sử dụng đất

2022-03-24T14:03:24+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

 I/ Hạn mức sử dụng đất là gì?   Hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn [...]

Hợp đồng thuê khoán tài sản

2022-03-24T13:05:42+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật về hợp đồng|

Hợp đồng thuê khoán tài sản là một chế định được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.   I/ Hợp đồng thuê khoán tài [...]

Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

2022-03-24T12:42:57+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính là hai quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Tiêu chí [...]

Phân biệt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

2022-03-24T12:37:24+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn pháp luật|

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn đều là các hành vi vi phạm pháp luật. Về mặt từ [...]

Thời hạn sử dụng đất

2022-03-24T12:24:26+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được Nhà nước công nhận và bảo hộ để được thực hiện các [...]

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

2022-03-24T11:31:07+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Thủ tục giải chấp sổ đỏ là thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.   I/ Các trường hợp xóa đăng ký thế [...]

Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

2022-03-24T11:07:47+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định [...]

Thủ tục Giám đốc thẩm và Tái thẩm

2022-03-24T10:59:45+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Giám đốc thẩm, Tái thẩm là không phải là một cấp xét xử mà là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực [...]

Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự

2022-03-24T10:52:34+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ án dân sự có đủ điều kiện theo quy định của [...]

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

2022-03-24T10:31:44+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các doanh nghiệp.   I/ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường   Kể [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494