Đặc điểm các loại hình doanh nghiệp (Inphographics)

2019-12-17T14:35:00+00:00 December 10th, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định rất chi tiết về các đặc điểm cũng như trình tự, thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp, [...]

Đòi nợ theo hợp đồng kinh doanh thương mại như thế nào là đúng pháp luật?

2019-11-26T16:59:25+00:00 November 11th, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Với mục tiêu “Dân có giàu thì nước mới mạnh”, Chính phủ đã phát động chương trình khởi nghiệp quốc gia, do đó nhà nhà người người [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, tư vấn của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:06:56+00:00 October 31st, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Theo thống kê mới nhất cả nước hiện nay có khoảng 5,3 triệu hộ kinh doanh cá thể, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, tư vấn của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:06:40+00:00 October 31st, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ nhất trong số các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty hợp danh, tư vấn của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:07:32+00:00 October 31st, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp khá đặc thù, do vừa có các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn bằng [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, tư vấn của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:07:44+00:00 October 30th, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, tư vấn của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:08:01+00:00 October 30th, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay bởi những ưu điểm vượt trội của nó so với [...]

Tranh chấp trong hợp đồng kinh tế, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:10:06+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại nói chung hay tranh chấp trong hợp đồng kinh tế nói riêng là không thể tránh khỏi khi [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494