Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật

2021-11-13T08:43:32+00:00 November 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật có ý nghĩa bảo đảm quyền tố tụng của đương sự, bảo vệ quyền và lợi ích [...]

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2021-10-28T18:39:30+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại [...]

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2021-10-28T17:59:18+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Lấy ý kiến bằng văn bản là một trong các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần. Thẩm [...]

Án phí trong vụ án hành chính

2021-10-24T23:59:33+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật hành chính|

Một trong các nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính là nộp tiền tạm ứng án phí, án phí theo quy định của pháp [...]

Cổ tức – Trả cổ tức

2021-10-24T23:51:31+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Chia cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức, thời điểm chi trả… của cổ đông trong công ty cổng phần là vấn đề pháp lý mà [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494