Quy định về tách thửa đất

2022-06-06T11:12:14+00:00 June 6th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Việc tách thửa đất có thể do nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất hoặc do Nhà nước thu hồi một phần [...]

Làm lại sổ đỏ bị mất

2022-06-06T11:03:45+00:00 June 6th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Căn cứ điểm k khoản 1 điều 99 Luật Đất đai năm 2013, nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà [...]

Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

2022-04-25T17:01:24+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Có thể vì vấn đề huy động vốn, thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức mà công ty có thể lựa chọn [...]

Thẩm quyền, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

2022-04-25T16:16:15+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn luật hành chính|

Thẩm quyền, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định cụ thể tại Nghị định số 91/2019/NĐ – CP [...]

Các yếu tố sử dụng để phân chia tài sản chung khi ly hôn

2022-04-25T14:46:42+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật Hôn nhân, Gia đình|

Các yếu tố sử dụng để phân chia tài sản chung khi ly hôn:   I/ Chế độ tài sản của vợ chồng   Vợ chồng khi [...]

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chung khi ly hôn

2022-04-25T14:41:32+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật Hôn nhân, Gia đình|

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản [...]

Quy định về chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn

2022-04-25T14:03:30+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật Hôn nhân, Gia đình|

Hiện nay, “sống thử” đã không còn là xa lạ trong xã hội. Trong quá trình nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không [...]

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

2022-04-09T20:43:30+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất là một trong khoản được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Bồi [...]

Thẩm quyền quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định hiện hành

2022-04-09T20:40:40+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Khi xem xét tính hợp pháp của các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải xem xét [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494