Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

2022-03-24T17:45:00+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

I/ Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp   Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Thu nhập khác Thu nhập [...]

Bỏ quy định về điều kiện riêng khi nhập khẩu Hà Nội

2022-03-24T17:40:08+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn pháp luật|

Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Luật Cư trú mới không còn quy định các điều kiện riêng khi đăng [...]

Công ty mẹ, công ty con

2022-03-24T17:25:01+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

Công ty mẹ, công ty con là hình thức tổ chức nhóm công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.   I/ Thế nào [...]

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới và các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

2022-03-24T17:19:07+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

  Luật Cư trú năm 2020 quy định về các địa điểm không được đăng ký thường trú mới tại điều 23 và các trường hợp bị [...]

Dịch vụ công trực tuyến

2022-03-24T17:00:11+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn pháp luật|

Dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử hướng tới xã hội số là xu hướng tất yếu hiện nay để đơn giản hóa và tối [...]

Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất?

2022-03-24T15:09:52+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Đất đai là tài sản lớn của người dân. Việc thu hồi đất phải thực hiện theo điều kiện và trình tự mà pháp luật quy định. [...]

Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

2022-03-24T15:01:08+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hình sự, Tư vấn pháp luật|

Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là một chế định thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với phạm nhân.   I/ Điều [...]

Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn điện tử

2022-03-24T14:12:39+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật hành chính, Tư vấn pháp luật|

Từ ngày 18/02/2022, Thông tư số 01/2022/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực; theo đó, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494