Quy định về tách thửa đất

2022-06-06T11:12:14+00:00 June 6th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Việc tách thửa đất có thể do nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất hoặc do Nhà nước thu hồi một phần [...]

Làm lại sổ đỏ bị mất

2022-06-06T11:03:45+00:00 June 6th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Căn cứ điểm k khoản 1 điều 99 Luật Đất đai năm 2013, nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà [...]

Thẩm quyền, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

2022-04-25T16:16:15+00:00 April 25th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn luật hành chính|

Thẩm quyền, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định cụ thể tại Nghị định số 91/2019/NĐ – CP [...]

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

2022-04-09T20:43:30+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất là một trong khoản được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Bồi [...]

Thẩm quyền quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định hiện hành

2022-04-09T20:40:40+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Khi xem xét tính hợp pháp của các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải xem xét [...]

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

2022-04-09T19:26:33+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.   [...]

Bồi thường tài sản là cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất

2022-04-09T12:04:47+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Bồi thường tài sản là cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất được quy định tại Mục 3 Chương 6 Luật Đất đai năm 2013.   [...]

Các trường hợp thu hồi đất và thẩm quyền thu hồi đất?

2022-03-24T15:09:52+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Đất đai là tài sản lớn của người dân. Việc thu hồi đất phải thực hiện theo điều kiện và trình tự mà pháp luật quy định. [...]

Hạn mức sử dụng đất

2022-03-24T14:03:24+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

 I/ Hạn mức sử dụng đất là gì?   Hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn [...]

Thời hạn sử dụng đất

2022-03-24T12:24:26+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được Nhà nước công nhận và bảo hộ để được thực hiện các [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494