Án phí trong vụ án hành chính

2021-10-24T23:59:33+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật hành chính|

Một trong các nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính là nộp tiền tạm ứng án phí, án phí theo quy định của pháp [...]

Giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính

2021-10-24T22:58:09+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hành chính|

I/ Giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính   1/ Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành [...]

Quyền, nghĩa vụ của người khởi kiện vụ án hành chính

2021-10-24T22:50:13+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hành chính|

Người khởi kiện vụ án hành chính là một trong các đương sự của vụ án nên có các quyền và nghĩa vụ của đương sự. Ngoài [...]

Kháng cáo – Mẫu đơn kháng cáo trong tố tụng hành chính

2021-10-20T19:05:26+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hành chính|

Kháng cáo – Mẫu đơn kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm theo quy định pháp luật hiện nay:   I/ Kháng cáo bản án hành [...]

Giải thể doanh nghiệp 

2021-10-03T21:36:32+00:00 October 1st, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn luật hành chính|

   Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng không thể hoạt động [...]

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

2021-10-01T21:09:21+00:00 August 29th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn luật hành chính|

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn mới có hiệu lực; khi muốn thành lập doanh nghiệp mới, các cá nhân, tổ chức sẽ [...]

Comments Off on Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Quyết định hành chính là gì?

2021-10-01T16:01:44+00:00 August 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hành chính|

Quyết định hành chính chiếm một tỉ lệ rất lớn trong số các văn bản pháp luật, nhằm thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà [...]

Comments Off on Quyết định hành chính là gì?

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494