Nội dung cơ bản của Hợp đồng

2021-10-01T20:58:09+00:00 August 29th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

Hiện nay, hầu hết các giao dịch dân sự đều được thực hiện theo hình thức Hợp đồng. Các Hợp đồng khác nhau thì có nội dung [...]

Comments Off on Nội dung cơ bản của Hợp đồng

Thời hiệu thừa kế

2021-10-01T20:59:46+00:00 August 29th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

Thừa kế là một trong các quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, quyền thừa kế có thời hạn nhất định do pháp luật quy định, [...]

Comments Off on Thời hiệu thừa kế

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng

2021-10-01T21:07:47+00:00 August 29th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng là chế tài được các bên trong quan hệ Hợp đồng áp dụng khi có bên [...]

Comments Off on Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập trước thời điểm năm 1993

2021-10-01T15:57:20+00:00 August 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

I/  Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất   1.1. Đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng [...]

Comments Off on Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập trước thời điểm năm 1993

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

2021-10-01T15:57:46+00:00 August 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

Các doanh nghiệp thực hiện hoạt động thương mại, kinh doanh qua việc ký kết các Hợp đồng kinh tế (theo cách đặt tên hợp đồng của [...]

Comments Off on Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Giải quyết tranh chấp ly hôn

2021-10-01T21:32:32+00:00 August 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

Khi ly hôn, nếu hai bên không thỏa thuận được về một trong các vấn đề: ly hôn, con chung, tài sản, án phí,… sẽ được giải [...]

Comments Off on Giải quyết tranh chấp ly hôn

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

2021-10-01T21:37:07+00:00 August 27th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

  Pháp luật quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai nhằm đảm bảo cho chủ thể có quyền, lợi ích hợp pháp bị [...]

Comments Off on Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494