Giải quyết tranh chấp dân sự có liên quan đến quyết định hành chính cá biệt

2022-04-01T17:37:22+00:00 April 1st, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Khi giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai còn phải xem xét tính hợp pháp của Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử [...]

Phân biệt hứa thưởng và tặng cho có điều kiện

2022-03-24T17:48:47+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Tặng cho có điều kiện và hứa thưởng là hai loại giao dịch thường gặp trên thực tế và cũng dễ nhầm lẫn. Phân biệt hứa thưởng [...]

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới và các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

2022-03-24T17:19:07+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

  Luật Cư trú năm 2020 quy định về các địa điểm không được đăng ký thường trú mới tại điều 23 và các trường hợp bị [...]

Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn điện tử

2022-03-24T14:12:39+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật hành chính, Tư vấn pháp luật|

Từ ngày 18/02/2022, Thông tư số 01/2022/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực; theo đó, người dân có thể sử dụng Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết [...]

Hợp đồng thuê khoán tài sản

2022-03-24T13:05:42+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật về hợp đồng|

Hợp đồng thuê khoán tài sản là một chế định được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.   I/ Hợp đồng thuê khoán tài [...]

Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

2022-03-24T12:42:57+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính là hai quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Tiêu chí [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494