Thủ tục Giám đốc thẩm và Tái thẩm

2022-03-24T10:59:45+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Giám đốc thẩm, Tái thẩm là không phải là một cấp xét xử mà là thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực [...]

Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự

2022-03-24T10:52:34+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ án dân sự có đủ điều kiện theo quy định của [...]

Yêu cầu thi hành án dân sự

2022-03-24T09:01:26+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Bản án, quyết định không phải lúc nào các bên cũng tự nguyện thực hiện. Đương sự có quyền yêu cầu thi hành án dân sự để [...]

Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật

2021-11-13T08:43:32+00:00 November 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật có ý nghĩa bảo đảm quyền tố tụng của đương sự, bảo vệ quyền và lợi ích [...]

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2021-10-28T18:39:30+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại [...]

Án phí trong vụ án hành chính

2021-10-24T23:59:33+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật hành chính|

Một trong các nghĩa vụ của đương sự trong vụ án hành chính là nộp tiền tạm ứng án phí, án phí theo quy định của pháp [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494