Tư vấn pháp luật 2019-12-18T11:32:40+00:00

Thẩm quyền, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

April 25th, 2022|

Thẩm quyền, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định cụ thể tại Nghị định số 91/2019/NĐ [...]

Các yếu tố sử dụng để phân chia tài sản chung khi ly hôn

April 25th, 2022|

Các yếu tố sử dụng để phân chia tài sản chung khi ly hôn:   I/ Chế độ tài sản của vợ chồng   Vợ [...]

Quy định về chia tài sản chung khi không đăng ký kết hôn

April 25th, 2022|

Hiện nay, “sống thử” đã không còn là xa lạ trong xã hội. Trong quá trình nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng [...]

Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

April 9th, 2022|

Thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất là một trong khoản được bồi thường khi Nhà nước thu hồi [...]

Thẩm quyền quyết định thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định hiện hành

April 9th, 2022|

Khi xem xét tính hợp pháp của các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất phải [...]

MEDIA

BIỂU MẪU

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494