Tư vấn pháp luật 2019-12-18T11:32:40+00:00

Mức độ chịu trách nhiệm hình sự theo từng giai đoạn phạm tội theo Bộ luật hình sự 2015 (Inphographics)

January 15th, 2020|

Mỗi giai đoạn phạm tội khác nhau, mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có mức trách nhiệm hình sự khác nhau, tương ứng với các [...]

Phân biệt Phòng vệ chính đáng và Tình thế cấp thiết (Inphographics)

January 15th, 2020|

Phòng vệ chính đáng và Tình thế cấp thiết là hai nội dung khác nhau được quy định trong Bộ luật Hình sự. Để giúp [...]

9 trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu theo Bộ luật Dân sự 2015 (Infographics)

January 8th, 2020|

Hợp đồng dân sự vô hiệu được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Để giúp các bạn dễ hình dung hơn, Hãng luật [...]

Phân biệt Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm (Infographics)

January 8th, 2020|

Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự, đây là hai khái niệm khác nhau, [...]

Phân biệt Giám hộ và Đại diện theo Bộ luật Dân sự 2015 (Infographics)

January 7th, 2020|

Giám hộ và Đại diện được quy định trong Bộ luật dân sự, đây là hai khái niệm khác nhau, tuy nhiên mọi người thường [...]

Các giai đoạn thực hiện tội phạm theo Bộ luật hình sự 2015 (Infographics)

January 7th, 2020|

Các giai đoạn thực hiện tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 bao gồm Chuẩn bị phạm tội (Điều 14), [...]

MEDIA

BIỂU MẪU

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494