Tư vấn pháp luật 2019-12-18T11:32:40+00:00

Đòi nợ theo hợp đồng kinh doanh thương mại như thế nào là đúng pháp luật?

November 11th, 2019|

Với mục tiêu “Dân có giàu thì nước mới mạnh”, Chính phủ đã phát động chương trình khởi nghiệp quốc gia, do đó nhà nhà [...]

Phân biệt đòi nợ thuê, đòi nợ pháp lý và đòi nợ “xã hội đen”

November 4th, 2019|

Đòi nợ pháp lý, đòi nợ thuê và đòi nợ “xã hội đen” là những cụm từ thường xuyên được mọi người nhắc đến trong [...]

Đấu giá là gì, tài sản nào được đấu giá, quy trình tổ chức đấu giá như thế nào cho đúng luật?

November 4th, 2019|

Kể từ khi Luật đấu giá tài sản 2016 ra đời đã có những quy định cụ thể nhằm phát triển hoạt động đấu giá [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, tư vấn của hãng luật INCIP

October 31st, 2019|

Theo thống kê mới nhất cả nước hiện nay có khoảng 5,3 triệu hộ kinh doanh cá thể, tạo công ăn việc làm cho hàng [...]

Thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, tư vấn của hãng luật INCIP

October 31st, 2019|

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ nhất trong số các loại hình doanh nghiệp theo [...]

MEDIA

BIỂU MẪU

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494