Tư vấn pháp luật 2019-12-18T11:32:40+00:00

Kháng cáo – Mẫu đơn kháng cáo trong tố tụng hành chính

October 20th, 2021|

Kháng cáo – Mẫu đơn kháng cáo Bản án hành chính sơ thẩm theo quy định pháp luật hiện nay:   I/ Kháng cáo bản [...]

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

October 20th, 2021|

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp không đủ số lượng thành viên hoặc theo chiến [...]

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

October 20th, 2021|

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần một trong các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, được quy [...]

Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

October 7th, 2021|

Theo quy định pháp luật việc chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản phải dựa các căn cứ pháp luật quy định. Việc [...]

Miễn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm

October 7th, 2021|

  Trong kinh doanh, thương mại, không phải mọi trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm với bên đối [...]

MEDIA

BIỂU MẪU

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494