Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

2022-04-09T19:26:33+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.   [...]

Bồi thường tài sản là cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất

2022-04-09T12:04:47+00:00 April 9th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Bồi thường tài sản là cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất được quy định tại Mục 3 Chương 6 Luật Đất đai năm 2013.   [...]

Đặc trưng của nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu

2022-04-01T17:58:31+00:00 April 1st, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hình sự|

Quyền sở hữu tài sản được Nhà nước và pháp luật bảo hộ. Do đó, việc xâm phạm quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ [...]

Giải quyết tranh chấp dân sự có liên quan đến quyết định hành chính cá biệt

2022-04-01T17:37:22+00:00 April 1st, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Khi giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai còn phải xem xét tính hợp pháp của Quyết định giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử [...]

Phân biệt hứa thưởng và tặng cho có điều kiện

2022-03-24T17:48:47+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Tặng cho có điều kiện và hứa thưởng là hai loại giao dịch thường gặp trên thực tế và cũng dễ nhầm lẫn. Phân biệt hứa thưởng [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494