Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là gì?

2022-03-24T10:21:47+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hình sự, Tư vấn pháp luật|

Hiện nay, việc vay tiền sau đó bỏ trốn hoặc cố tình không trả diễn ra khá thường xuyên và trở thành vấn đề mà rất nhiều [...]

Từ 01/7/2021 thêm nhiều trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú

2022-03-24T09:37:37+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn pháp luật|

Luật cư trú năm 2020 được ban hành ngày 13/11/2020 thay thế hiệu lực của Luật cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) kề [...]

Từ năm 2023 Sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực

2022-03-24T09:10:15+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật hành chính, Tư vấn pháp luật|

Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực, chính thức dừng việc cấp mới Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Nhiều người dân khá [...]

Yêu cầu thi hành án dân sự

2022-03-24T09:01:26+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn pháp luật|

Bản án, quyết định không phải lúc nào các bên cũng tự nguyện thực hiện. Đương sự có quyền yêu cầu thi hành án dân sự để [...]

Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật

2021-11-13T08:43:32+00:00 November 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật có ý nghĩa bảo đảm quyền tố tụng của đương sự, bảo vệ quyền và lợi ích [...]

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2021-10-28T18:39:30+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại [...]

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2021-10-28T17:59:18+00:00 October 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Lấy ý kiến bằng văn bản là một trong các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần. Thẩm [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494