Miễn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm

2021-10-07T23:28:20+00:00 October 7th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

  Trong kinh doanh, thương mại, không phải mọi trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm với bên đối quyền. Các [...]

Các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ

2021-10-07T23:18:43+00:00 October 7th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ như hợp đồng; hành vi pháp lý đơn phương; thực hiện công việc không có ủy quyền; chiếm hữu, sử [...]

Chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ

2021-10-07T23:15:08+00:00 October 7th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Chuyển giao quyền yêu cầu và chuyển giao nghĩa vụ đều dẫn tới thay đổi chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ dân sự.   I/ Chuyển [...]

Chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình

2021-10-03T22:31:24+00:00 September 27th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015, việc xác định chiếm hữu là ngay [...]

Comments Off on Chiếm hữu ngay tình và chiếm hữu không ngay tình

Quyền, nghĩa vụ liên quan đến bất động sản liền kề

2021-10-03T22:54:03+00:00 September 27th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

I/ Khái niệm quyền, nghĩa vụ liên quan đến bất động sản liền kề   Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất [...]

Comments Off on Quyền, nghĩa vụ liên quan đến bất động sản liền kề

Doanh nghiệp tư nhân

2021-10-01T15:52:25+00:00 September 19th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|

Doanh nghiệp tư nhân là một trong các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.   I/ Doanh nghiệp tư nhân [...]

Comments Off on Doanh nghiệp tư nhân

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494