Quyền nhân thân của cá nhân

2021-10-01T20:50:17+00:00 September 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Quyền nhân thân của cá nhân là một bộ phận quyền dân sự của cá nhân, mang các tính chất của quyền dân sự và một số [...]

Comments Off on Quyền nhân thân của cá nhân

Quyền của cá nhân với hình ảnh

2021-10-01T20:50:32+00:00 September 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Trong bối cảnh các trang mạng xã hội như facebook, Instagram,… phát triển mạnh mẽ và thu hút hàng triệu người dùng; hình ảnh của nhiều cá [...]

Comments Off on Quyền của cá nhân với hình ảnh

Năng lực, trách nhiệm dân sự của pháp nhân

2021-10-01T20:39:39+00:00 September 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Pháp nhân là chủ thể pháp luật có tư cách pháp lý độc lập và nhân danh chính mình khi tham gia vào các quan hệ pháp [...]

Comments Off on Năng lực, trách nhiệm dân sự của pháp nhân

Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

2021-10-01T20:39:03+00:00 September 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Pháp luật quy định các trường hợp không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ khi xác lập giao dịch, trong đó có quy định về giao [...]

Comments Off on Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2021-10-01T20:37:52+00:00 September 13th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo [...]

Comments Off on Đăng ký biện pháp bảo đảm

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494