Nghĩa vụ bảo hành trong Hợp đồng mua bán tài sản

2021-10-24T23:44:30+00:00 October 24th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Mua bán tài sản là sự chuyển dịch chủ sở hữu từ chủ thể này sang chủ thể khác, ngoài giá tiền, số lượng, chất lượng sản [...]

Đơn khởi kiện – Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự

2021-10-20T22:40:00+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Trong bộ hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự phải có đơn khởi kiện. Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự được ban hành kèm [...]

Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

2021-10-20T22:37:54+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Vượt quá phạm vi đại diện khá là phổ biến hiện nay, nhất là đối với các pháp nhân có nhiều người đại diện theo pháp luật [...]

Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

2021-10-20T19:26:28+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Chậm thanh toán là vi phạm cơ bản và phổ biến trong các giao dịch. Bên bị vi phạm ngoài quyền yêu cầu thực hiện thanh toán [...]

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự

2021-10-20T12:09:42+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Khi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức cần chú ý đến thẩm quyền giải quyết vụ án [...]

Quyền, nghĩa vụ của đương sự trong vụ án dân sự

2021-10-20T11:51:45+00:00 October 20th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên [...]

Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

2021-10-07T23:39:34+00:00 October 7th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự|

Theo quy định pháp luật việc chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản phải dựa các căn cứ pháp luật quy định. Việc chiếm hữu, [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494