Khuyến mại

Khuyến mại là một trong các hình thức xúc tiến thương mại pháp luật quy định.

 

I/ Khuyến mại là gì?

 

Khoản 1 điều 81 Luật Thương mại năm 2005 quy định: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.”

– Bản chất: hoạt đông xúc tiến thương mại – kích cầu tiêu dùng, giảm hàng tồn kho, tăng doanh thu.

– Mục đích: khuyến khích mua và sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giúp tăng sức mua hàng, sử dụng dịch vụ.

– Hình thức:

+ Dùng thử hàng mẫu miễn phí: Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

+ Tặng quà: Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

+ Giảm giá: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Cần phân biệt với hoạt động chiết khấu là một khoản giảm trừ vào giá bán mà bên bán hàng dành cho bên mua hàng trong trường hợp mua với một số lượng cụ thể khi hai bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Chiết khấu không phải là một phương thức khuyến mại được quy định trong luật thương mại mà được các thương nhân áp dụng như một tập quán thương mại. Hiện nay, pháp luật chưa có những quy định cụ thể về vấn đề chiết khấu thương mại (nên không có mức trần quy định về chiết khấu, còn giảm giá có quy định mức giảm tối đa).

+ Tặng phiếu mua hàng: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

+ Phiếu dự thi: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Các chương trình may rủi: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Chương trình khách hàng thường xuyên: tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác (tích điểm).

+ Chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

 

II/ Những lưu ý về khuyến mại

 

1/ Khi nào tổ chức khuyến mại

Căn cứ vào điều kiện kinh doanh, nhu cầu tìm kiếm khách hàng, thương nhân sẽ quyết định việc tổ chức khuyến mại. Pháp luật không có quy định cụ thể.

Phải thực hiện Thông báo, Đăng ký khuyến mại với Sở Công thương (nếu tổ chức tại một tỉnh/thành phố) hoặc với Bộ Công thương (nếu tổ chức tại hai tỉnh thành phố trở lên): Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua các thương nhân phân phối (bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại và các thương nhân phân phối khác theo quy định của pháp luật).

 

2/ Hạn mức khuyến mại

Hạn mức khuyên mại được quy định:

– Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ: Không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại;

– Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Đối với hoạt động khuyến mại tập trung:

– Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì hạn mức khuyến mại là 100%.

– Các chương trình khuyến mại tập trung gồm:

+ Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

+ Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

. Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;

. Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

2021-10-01T15:54:24+00:00 September 19th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật doanh nghiệp, đầu tư, thương mại|Comments Off on Khuyến mại

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494