Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (2019 & 2011)

Ngày 13/12/2019, Hội đồng luật sư toàn quốc – Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ về việc ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam thay thế Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20/7/2011.

 

Theo đó, Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019 bao gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I: QUY TẮC CHUNG

– Quy tắc 1: Sứ mệnh của luật sư.

– Quy tắc 2: Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

– Quy tắc 3: Giữ gìn danh dự, uy tín và phát huy truyền thống của luật sư.

– Quy tắc 4: Tham gia hoạt động cộng đồng.

CHƯƠNG II: QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

– Quy tắc 5: Bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

– Quy tắc 6: Tôn trọng khách hàng.

– Quy tắc 7: Giữ bí mật thông tin.

– Quy tắc 8: Thù lao.

– Quy tắc 9: Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng.

– Quy tắc 10: Tiếp nhận vụ việc của khách hàng.

– Quy tắc 11: Những trường hợp luật sư phải từ chối khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng.

– Quy tắc 12: Thực hiện vụ việc của khách hàng.

– Quy tắc 13: Từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc của khách hàng.

– Quy tắc 14: Giải quyết khi luật sư đơn phương chấm dứt thực hiện dịch vụ pháp lý.

– Quy tắc 15: Xung đột về lợi ích.

– Quy tắc 16: Thông báo kết quả thực hiện vụ việc.

CHƯƠNG III: QUAN HỆ VỚI ĐỒNG NGHIỆP

– Quy tắc 17: Tình đồng nghiệp của luật sư.

– Quy tắc 18: Tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp.

– Quy tắc 19: Cạnh tranh nghề nghiệp.

– Quy tắc 20: Ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp.

– Quy tắc 21: Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp.

– Quy tắc 22: Ứng xử của luật sư trong tổ chức hành nghề luật sư.

– Quy tắc 23: Ứng xử của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

– Quy tắc 24: Quan hệ với người tập sự hành nghề luật sư.

– Quy tắc 25: Quan hệ của luật sư với tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư.

CHƯƠNG IV: QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

– Quy tắc 26: Quy tắc chung khi tham gia tố tụng.

– Quy tắc 27: Ứng xử tại phiên tòa.

– Quy tắc 28: Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.

CHƯƠNG V: QUAN HỆ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC

– Quy tắc 29: Ứng xử của luật sư trong quan hệ với các cơ quan nhà nước khác.

– Quy tắc 30: Ứng xử trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác.

CHƯƠNG VI: CÁC QUY TẮC KHÁC

– Quy tắc 31: Thông tin, truyền thông.

– Quy tắc 32: Quảng cáo.

Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Quy tắc Đạo đức luật sư

Ảnh chụp một phần Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019

 

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019 là cơ sở để xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư; thực hiện việc giám sát, xem xét khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật với luật sư trong phạm vi tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư.

 

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Bộ Quy tắc mới này là quy định sửa đổi, bổ sung về những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng. Cụ thể, so với Bộ Quy tắc 2011, Bộ Quy tắc 2019 đã bổ sung thêm những hành vi sau luật sư tuyệt đối không được làm:

– Nhận, chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng;

– Lạm dụng các chức danh khác ngoài danh xưng luật sư trong hoạt động hành nghề để mưu cầu lợi ích trái pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Quy tắc cũng đã bãi bỏ một số việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng đã được quy định trước đó tại Bộ Quy tắc năm 2011.

 

>>> Các bạn tải Bộ Quy tắc năm 2019 tại đây nhé:  INCIP

>>> Các bạn tải Bộ Quy tắc năm 2011 tại đây nhé:  INCIP

 

Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn pháp luật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý thì hãy vui lòng liên hệ ngay với các luật sư của hãng luật INCIP theo thông tin dưới đây. Hãng luật INCIP được thành lập từ năm 2006 với đội ngũ nhiều luật sư giỏi, có uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng liên quan đến các lĩnh vực pháp lý như:

  • Kinh doanh, thương mại, đầu tư
  • Thu hồi nợ pháp lý
  • Đất đai
  • Hôn nhân và gia đình
  • Hình sự
  • Đấu giá
  • Thừa kế
  • Lao động
  • Sở hữu trí tuệ
  • Hành chính

 

Mọi thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ:

HÃNG LUẬT INCIP – LUẬT SƯ TRANH TỤNG

Add: Số 24, ngõ 463, Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 024-62730271 | Hotline: 0964478877 | Email: incip@incip.com.vn

Website: www.incip.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/luatincip

Group (Hỏi đáp về tố tụng): www.facebook.com/groups/hoidaptotung

Youtube: www.youtube.com/channel/UCNRx1Oa8hfPcRBqwhXP-HQg

2020-01-07T09:39:58+00:00 January 7th, 2020|Tin tức|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494