Công tác tham mưu trong bộ máy nhà nước – Trách nhiệm người tham mưu

Người tham mưu từ xưa đến nay đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các công việc của một bộ máy đơn vị, người thực hiện công tác tham mưu là người hiến kế, đưa ra ý kiến, kế hoạch, tư tưởng sáng tạo, khoa học, hiệu quả, chiến lược tối ưu nhất mang [...]

By | 2018-12-29T00:42:33+00:00 December 4th, 2018|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Trách nhiệm hình sự cho việc bán tài sản công với giá “rẻ”

Từ những vụ bán đất công giá bèo ở Đà Nẵng, TP HCM và một số tỉnh thành khác cho thấy việc thực thi quy định quản lý nhà nước về việc mua, bán đất công còn xảy ra nhiều sai phạm. Theo quy định của pháp luật, tùy vào tính chất và mức độ [...]

By | 2018-12-29T00:42:40+00:00 December 4th, 2018|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Mong muốn của doanh nghiệp đối với hệ thống chính sách pháp luật và người thực thi pháp luật hiện nay

Mong muốn của doanh nghiệp đối với hệ thống chính sách pháp luật và người thực thi pháp luật hiện nay Thực trạng áp dụng và thực thi chính sách pháp luật của doanh nghiệp             Những năm gần đây, vị thế và vai trò của doanh nghiệp tại Việt Nam đã có sự thay [...]

By | 2018-12-29T00:42:46+00:00 December 4th, 2018|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494