Tranh chấp về lao động, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

Sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt, vì nó gắn liền với con người. Do đó tranh chấp về lao động cũng là một loại tranh chấp đặc biệt. Người lao động bỏ sức lực, trí tuệ của mình ra để làm việc và được người sử dụng lao động trả một [...]

By | 2019-11-07T16:52:21+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494