Tranh chấp về hôn nhân và gia đình, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

Gia đình là tế bào của xã hội, là tổ ấm của mỗi chúng ta. Cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc thì gia đình mới vững bền. Tuy nhiên ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển thì những mâu thuẫn, những tranh chấp về hôn nhân và gia đình lại ngày càng [...]

By | 2019-11-07T16:51:41+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Tranh chấp về lao động, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

Sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt, vì nó gắn liền với con người. Do đó tranh chấp về lao động cũng là một loại tranh chấp đặc biệt. Người lao động bỏ sức lực, trí tuệ của mình ra để làm việc và được người sử dụng lao động trả một [...]

By | 2019-11-07T16:52:21+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Tranh chấp về đất đai, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

Đất đai là một tài sản lớn đối với mỗi người, hơn nữa trong xu thế đô thị hóa như hiện nay thì đất ngày càng chật, người ngày càng đông, giá đất đang ngày càng tăng cao nhất là ở các thành phố lớn, mỗi tấc đất trở thành mỗi tấc vàng, thì việc [...]

By | 2019-11-07T16:53:10+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Tranh chấp trong hợp đồng kinh tế, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại nói chung hay tranh chấp trong hợp đồng kinh tế nói riêng là không thể tránh khỏi khi xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng phong phú, sự biến động không ngừng về thể chế chính sách pháp [...]

By | 2019-11-07T16:54:11+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494