Tư vấn pháp luật về lao động 2018-09-17T16:08:52+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

– Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

– Soạn thảo, hiệu chỉnh Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng Giám đốc.

– Tư vấn pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công…

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494