Tư vấn doanh nghiệp 2018-09-17T15:46:17+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

–  Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp trong nước, lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Tư vấn pháp luật về việc tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, mua bán doanh nghiệp.

– Tư vấn pháp luật về việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

– Xin giấy phép con cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp.

– Tư vấn và xây dựng, hiệu chỉnh các Quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494