LUẬT SƯ THAM GIA VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018-09-17T15:33:01+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

LUẬT SƯ THAM GIA VỤ ÁN HÌNH SỰ

– Bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự tham gia từ giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử.

– Bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494