DỊCH VỤ THU HỒI NỢ 2021-08-05T11:32:19+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

DỊCH VỤ THU HỒI NỢ

– Đánh giá hồ sơ thu hồi nợ.

– Đưa ra phương án thu hồi nợ.

– Triển khai thực hiện thu hồi nợ (tại Cơ quan Công an, Tòa án và Cơ quan Thi hành án).

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494