Dịch vụ sở hữu trí tuệ 2018-09-17T15:50:18+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Nhãn hiệu

– Tư vấn, tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

– Hỗ trợ thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ.

– Tư vấn hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu.

2. Quyền tác giả

– Tư vấn về các căn cứ phát sinh, xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền tác giả/quyền liên quan.

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả/ quyền liên quan.

– Tư vấn về hợp đồng sử dụng, chuyển nhượng và các hợp đồng khác liên quan đến quyền tác giả/quyền liên quan.

– Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả/quyền liên quan.

3. Xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ

– Yêu cầu cơ quan Nhà nước/tổ chức có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Yêu cầu tổ chức/cá nhân vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

– Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494