Đấu giá là gì, tài sản nào được đấu giá, quy trình tổ chức đấu giá như thế nào cho đúng luật?

Kể từ khi Luật đấu giá tài sản 2016 ra đời đã có những quy định cụ thể nhằm phát triển hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp hóa hơn, như quy định đấu giá là gì, tài sản nào được mang ra đấu giá, trình tự thủ tục tổ chức đấu [...]

By | 2019-11-04T11:08:17+00:00 November 4th, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494