Thủ tục, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, tư vấn của hãng luật INCIP

Theo thống kê mới nhất cả nước hiện nay có khoảng 5,3 triệu hộ kinh doanh cá thể, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp doanh thu hàng triệu tỷ đồng cho nền kinh tế. Với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, tính tự quyết cao của chủ hộ kinh [...]

By | 2019-11-07T16:47:37+00:00 October 31st, 2019|Tư vấn pháp luật|0 Comments

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494