News 2019-09-23T10:50:22+00:00

Công tác tham mưu trong bộ máy nhà nước – Trách nhiệm người tham mưu

December 4th, 2018|0 Comments

Người tham mưu từ xưa đến nay đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các công việc của một bộ máy đơn vị, người thực hiện [...]

Trách nhiệm hình sự cho việc bán tài sản công với giá “rẻ”

December 4th, 2018|0 Comments

Từ những vụ bán đất công giá bèo ở Đà Nẵng, TP HCM và một số tỉnh thành khác cho thấy việc thực thi quy định quản [...]

Mong muốn của doanh nghiệp đối với hệ thống chính sách pháp luật và người thực thi pháp luật hiện nay

December 4th, 2018|0 Comments

Mong muốn của doanh nghiệp đối với hệ thống chính sách pháp luật và người thực thi pháp luật hiện nay Thực trạng áp dụng và thực [...]

MEDIA

FORMS

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494