Phân biệt chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính

Chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính là hai quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.

Tiêu chí Chuyển đổi giới tính Xác định lại giới tính
Căn cứ pháp lý Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015 Điều 36 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính

Định nghĩa Việc thay đổi giới tính khi có mong muốn dù về mặt sinh học giới tính bình thường.

à Mục đích: Chuyển đổi thành giới tính mà họ mong muốn.

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.

à Mục đích: Xác định rõ giới tính.

Các trường hợp cụ thể Chưa có quy định cụ thể

 

– Khuyết tật bẩm sinh về giới tính:

+ Nam lưỡng giới giả nữ;

+ Nữ lưỡng giới giả nam;

+ Lưỡng giới thật;

– Giới tính chưa được định hình chính xác: Nhiễm sắc thể giới tính có thể giống như trường hợp nữ lưỡng giới giả nam hoặc nam lưỡng giới giả nữ hoặc lưỡng giới thật nhưng bộ phận sinh dục chưa được biệt hóa hoàn toàn và không thể xác định chính xác là nam hay nữ.

à Quyền nhân thân có điều kiện, chỉ được thực hiện khi khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa định hình chính xác

Quy trình thực hiện Chưa có quy định cụ thể

 

Chương 3 Quy trình can thiệp y tế để xác định lại giới tính Nghị định số 88/2008/NĐ – CP
Đăng ký thay đổi hộ tịch Có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch (nhưng chưa có quy định cụ thể). Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch

(Quy định tại điểm c khoản 2 điều 3 Luật Hộ tịch năm 2014 và Chương 4 Nghị định số 88/2008/NĐ – CP).

Quyền nhân thân Có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan. Có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

 

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494