Thủ tục giải chấp sổ đỏ

2022-03-24T11:31:07+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Thủ tục giải chấp sổ đỏ là thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.   I/ Các trường hợp xóa đăng ký thế [...]

Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

2022-03-24T11:07:47+00:00 March 24th, 2022|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn pháp luật|

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định [...]

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

2021-10-01T16:00:26+00:00 August 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Sổ đỏ (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là tài sản có giá trị to lớn và ý nghĩa quan trọng đối với người dân. [...]

Comments Off on Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập trước thời điểm năm 1993

2021-10-01T15:57:20+00:00 August 28th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật đất đai, bất động sản, Tư vấn nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp|

I/  Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất   1.1. Đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng [...]

Comments Off on Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập trước thời điểm năm 1993

Quy định về việc huy động vốn tại dự án kinh doanh bất động sản

2021-10-01T21:39:16+00:00 August 27th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật dân sự, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Một trong những hình thức hỗ trợ tài chính cho người mua nhà tại các dự án cũng như hỗ trợ chủ đầu tư là hình thức [...]

Comments Off on Quy định về việc huy động vốn tại dự án kinh doanh bất động sản

Thủ tục cấp sổ đỏ

2021-10-01T21:45:40+00:00 August 27th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ, là giấy [...]

Comments Off on Thủ tục cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp sổ hồng chung cư

2021-10-01T21:56:35+00:00 August 27th, 2021|Lĩnh vực hoạt động, Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Sổ hồng là văn bản pháp lý tối quan trọng chứng nhận một chủ thể có quyền sở hữu nhà ở chung cư. Vậy, thủ tục đề [...]

Comments Off on Thủ tục cấp sổ hồng chung cư

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai (Infographics)

2020-01-07T10:41:21+00:00 January 7th, 2020|Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai được quy định trong Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tranh chấp về [...]

Tranh chấp về đất đai, hướng giải quyết dưới góc độ pháp lý của hãng luật INCIP

2019-11-26T17:09:44+00:00 October 21st, 2019|Tư vấn luật đất đai, bất động sản|

Đất đai là một tài sản lớn đối với mỗi người, hơn nữa trong xu thế đô thị hóa như hiện nay thì đất ngày càng chật, [...]

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494