Tư vấn pháp luật về lao động 2019-05-07T17:11:38+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

Legal consultancy on labor law

  • Providing legal advice related to the management of labor, employment, labor contracts, social insurance, labor discipline, occupational safety and hygiene of enterprises.
  • Drafting, revising Collective Labor Agreements, Internal working regulations, Labor Contracts, Contract Director / General Director;
  • Providing legal advice on workers working abroad;
  • Consulting on dealing with violations of labor discipline, resolution of labor disputes and strikes,…

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494