Tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình 2019-05-07T17:12:24+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

Legal consultancy on Marriage and Family

  • Consulting on administrative procedures related to marriage and family: Domestic and foreign marriage registration, birth and adoption, …;
  • Consulting on pre-marriage transactions, in the marriage period: Property donation, property division, agreement on the rights and obligations to common children, common property …;
  • Consulting on settling marriage and family disputes: Domestic and foreign divorces, common property division, child custody and support regime …;

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494