Tư vấn pháp luật dân sự 2019-05-06T23:28:51+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

Civil law consultancy

  • Providing legal advice, drafting and revising documents related to civil transactions and obligations such as pledge, mortgage, deposit, guarantee; contracts for purchare and sale, , donation, loan, borrowing property; processing contracts, insurance contracts …;
  • Providing legal advice, legal support, drafting and revising documents related to authorization contracts, power of attorney and legal regulations related to authorization issues;
  • Providing legal advice, drafting and revising documents related to wills, inheritance, declaration of inheritance and other related inheritance issues;
  • Providing legal advice and legal support on civil relations involving foreign elements;
  • Providing legal advice based on customer requests.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494