Tư vấn doanh nghiệp 2019-05-06T23:30:10+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

Business Consultancy

  • Consulting about establishment of foreign-invested enterprises, set up branches and representative offices of foreign enterprises and business locations in Vietnam;
  • Consulting and implementing procedures for establishment of domestic enterprises, branches, representative offices and business locations;
  • Providing legal advice on reorganization of enterprise such as division, splitting, transformation, private equity and merger & acquisition;
  • Providing legal advice on adjustment of the Enterprise Registration Certificate, Investment Registration Certificate, Operation Registration Certificate of the Branch or Representative Office;
  • Applying for license for conditional business lines of the enterprises;
  • Consulting, building and adjusting regulations on management and administration of enterprises.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494