LUẬT SƯ THAM GIA VỤ ÁN HÌNH SỰ 2019-05-06T23:26:46+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

Lawyers’ participation in criminal cases

  • Excusing for suspects, defendants in criminal cases involved in the period of investigation, prosecution, adjudication;
  • Protecting the rights of the victims, civil plaintiffs, civil defendants, individuals bearing duties and interests from the lawsuits in criminal cases.

.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494