Dịch vụ sở hữu trí tuệ 2019-05-07T17:08:47+00:00

QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

SHARE

Intellectual property service

1. Trademarks

  • Consulting, accessing, applying for registration of trademark protection;
  • Supporting the enforcement of protected trademark rights;
  • Consulting on contract of transfer of the right to use or trademark ownership right.

2. Copyright

  • Consulting on the basis for arising, establishing, changing and terminating copyright / related rights;
  • Consulting and implementing procedures related to the registration of copyright / related rights;
  • Providing legal advice on Copyright or related right license contracts and other contracts related to copyright / related rights;
  • Complaints about the decisions related to the granting of copyright / related rights certificates.

3. Dealing with violations of intellectual property

  • Requesting competent state agencies/organizations to examine and conclude on acts of infringing upon intellectual property;
  • Requesting organizations and individuals that have committed acts of infringing upon intellectual property rights to terminate violations;
  • Requesting competent state agencies to handle violations.

LÊN TRANG ĐẦU ->

LUẬT SƯ KHÁC

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494