Ls. VU VAN THIEU 2019-05-06T11:13:34+00:00

     BACK

CONTACT INFOMATION

  0912256747

 incip@incip.com.vn

LAWYER VU VAN THIEU

Director of the INCIP

Lawyer Vu Van Thieu is the Director of the INCIP partnerships and private Law Firm, operating all of INCIP’s Law Firm works.

Before joining INCIP Law Firm, Lawyer Vu Van Thieu was involved in law practice at Thuy Nguyen Law Office – one of the law offices with a long history of legal practice in Ha Noi. Lawyer Vu Van Thieu has an intensive experience of praticing law for more than 12 years in litigation of civil, criminal, administrative and commercial business cases; representing many major economic corporations to sign contracts and investment projects.

LÊN TRANG ĐẦU

LUẬT SƯ KHÁC

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494