Ls. PHẠM THANH BÌNH 2019-05-07T17:20:05+00:00

     QUAY LẠI DANH MỤC LUẬT SƯ

Contact information:

02462730271

 incip@incip.com.vn

LAWYER PHAM THANH BINH

Former Vice Chief of the Civil Court of the People’s Supreme Court

Lawyer Pham Thanh Binh is the former Vice Chief of the Civil Court of the People’s Supreme Court. Lawyer Pham Thanh Binh used to study and work in the Russian Federation. With many years working in key judiciary positions in the People’s Supreme Court, Lawyer Pham Thanh Binh has accumulated many experiences in resolving disputes in civil, criminal, administrative, commercial business, participating  and directing the construction of important legal documents of Vietnam.

LÊN TRANG ĐẦU

LUẬT SƯ KHÁC

Ls. NGUYỄN HỮU BÌNH

Điều tra viên Công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Ls. TRẦN THỊ VÂN TÂM

Phó Giám đốc, thành viên hợp danh

Ls. PHẠM THANH BÌNH

Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tối cao

Ls. LÊ THỊ THẮM

Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Ls. LÊ THỊ KIM ÁNH

Luật sư thành viên tại Hãng luật INCIP

Ls.VŨ VĂN THIỆU

Giám đốc INCIP

Hotline:
096 447 8877
or
0906 271 494